Lange analyse- og udviklingsforløb

I et langt analyse- og udviklingsforløb hjælper taskforcen kommunen med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på enten børne- eller voksenhandicapområdet.

Taskforcen indgår samarbejde med otte kommuner om lange analyse- og udviklingsforløb hvert år.

Et analyse- og udviklingsforløb strækker sig over to år. Indledningsvist foretager taskforcen en analyse af kommunens sagsbehandling og giver på baggrund heraf anbefalinger til, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen kan styrkes. Efter analysen samarbejder kommunen med taskforcen om et udviklingsforløb, hvor kommunen får hjælp til at realisere taskforcens anbefalinger.

Lange analyse- og udviklingsforløb ved taskforcen

Citat

’’Samarbejdet med taskforcen har været afgørende for den socialfaglige udvikling i team børnehandicap. Som mange andre kommuner oplever vi også et stort pres på socialrådgiverne i den daglige praksis. Det betyder, at det kan være svært at få tid og overskud til at se på praksis i fugleperspektiv og foretage nødvendige ændringer og tilpasninger fælles i teamet. Her har taskforcen været med til at fastholde et udviklingsflow, der nemt kunne være gået tabt i en omskiftelig og hektisk hverdag. ’’

- Projektleder i kommune 

Udbytte af et taskforceforløb

I samarbejdet med taskforcen kan kommunen forvente at få:

  • En analyse, der peger på kommunens styrker og udfordringer.
  • Anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
  • Hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem redskaber, kompetenceudvikling, sparring og viden.

Der søges via ansøgningsskema:

Ansøgningsskema (word)
Vejledning til ansøgning om analyse- og udviklingsforløb (pdf)

Op til hver ansøgningsfrist afholder Social- og Boligstyrelsen et virtuelt informationsmøde, hvor man kan høre mere om, hvad et samarbejde med taskforcen indebærer, hvad I som kommune kan få ud af det og hvad taskforcens forventninger er til jer.

Møderne annonceres løbende i Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev og kalenderen på sbst.dk.

Tilmelding via mail: taskforcehandicap@sbst.dk.

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Søg langt forløb

Der kan aktuelt ikke søges om et langt taskforceforløb på børne- eller voksenhandicapområdet.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her