Ledelsesinformation

Anvendelse af Voksenudredningsmetoden giver mulighed for udtræk af ledelsesinformation til faglig styring.

IT-understøttelse af Voksenudredningsmetoden giver mulighed for systematisk at opsamle information, der produceres undervejs i sagsbehandlingsprocessen. Det gælder eksempelvis information om målgrupper, indsatser og økonomi, men også om borgerens støttebehov og progression og dermed indsatsens resultater.

Nedenfor finder du en samlet oversigt over de strukturerede data, der produceres i anvendelsen af Voksenudredningsmetoden herunder. I bilaget er der indsat eksempler på anvendelse af struktureret data til faglig og økonomisk styring.

Kommuner kan anvende bilaget som udgangspunkt for en afklaring af, hvilke data kommunen ønsker indsamlet som del af ledelsesinformationen.

Hent underbilag F til kravspecifikationen om strukturerede data (pdf)

 

 

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her