VUM-redskaberne

Voksenudredningsmetoden består af en række redskaber, der understøtter sagsbehandlingens faser.

Konkret udgøres metoden af 11 metoderedskaber i form af word-skabeloner, der indholdsmæssigt fordeler sig på sagsbehandlingens faser. I oversigten herunder kan du se og hente de redskaber, der indgår i hver fase. 

Mand med kuglepen i dialog

Sagsbehandlingsfaser og tilhørende redskab

Der er mindst et redskab til hver fase. Du finder redskaberne under den pågældende sagsbehandlingsfase.

Sagen oprettes og grundlæggende informationer indtastes.

Hent redskab til sagsåbning (word)

I denne fase udredes borgerens funktionsevne, som en del af sagsoplysningen.

Hent redskab til udredning - sagsoplysning (word)

I denne fase udarbejdes udredningens samlede faglige vurdering, indstillingen samt handleplan.

Hent redskab til samlet faglig vurdering (word)

Hent redskab til indstilling (word)

Hent redskab til handleplan (word)

Denne fase indeholder afgørelsen.

Hent redskab til afgørelse (word)

I denne fase leveres den sociale indsats og dokumenteres af udfører.

Hent redskab til udførers dokumentation af social indsats (word)

I fasen sagsopfølgning indgår statusnotat til opfølgning samt selve opfølgningen.

Hent redskab til statusnotat (word)

Hent redskab til opfølgning (word)

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her