Implementering af Voksenudredningsmetoden

Der er udviklet en implementeringsvejledning, der skal hjælpe kommunerne med at implementere Voksenudredningsmetoden i kommunens sagsbehandling.

Vejledningen til implementering af Voksenudredningsmetoden henvender sig til ledere og administrative medarbejdere i kommunerne.

Vejledningen indeholder en række gode råd til både ledere og administrative nøglemedarbejdere i kommuner, der ønsker at implementere Voksenudredningsmetoden.

Implementeringsvejledningen baserer sig både på generel viden om implementering og på erfaringerne fra de projektkommuner, der har implementeret eller er i gang med at implementere Voksenudredningsmetoden.

Hent vejledningen til implementering af Voksenudredningsmetoden her (pdf)

Vejledningen er udarbejdet af Deloitte for det daværende Socialministeriet og KL i 2011 og understøtter implementering af alle versioner af Voksenudredningsmetoden.

Tjekliste til implementering af VUM 2.0

Socialstyrelsen har sammen med en række kommunale ledere udarbejdet en tjekliste til implementering af VUM 2.0. Tjeklisten understøtter kommunernes arbejde med at implementere metoden i deres sagsbehandling og i deres dokumentation af indsatserne.

Tjeklisten er målrettet ledere og medarbejdere, der står over for at skulle implementere VUM 2.0 og Fælles faglige Begreber i deres sagsbehandling og i deres dokumentation af indsatserne.

Tjeklisten indeholder en række spørgsmål, som er baseret på både generel viden om implementering og på viden om implementering af VUM 2.0.

Hent tjekliste til implementering af VUM 2.0 (pdf)

For mere specifik viden om implementering af Fælles Faglige Begreber henvises til Kombit’s kontaktmail.

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Bemærk

Implementeringsvejledningen er udviklet i forbindelse med den oprindelige Voksenudredningsmetode, VUM 1.0,  og lever derfor ikke nødvendigvis op til gældende krav til teknisk tilgængelighed.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her