Netværk for superbrugere i VUM

I forbindelse med lanceringen af den opdaterede voksenudredningsmetode, VUM 2.0, har Socialstyrelsen genoptaget de gratis netværk for superbrugere i VUM.

Socialstyrelsen har genoptaget de gratis netværkssamlinger for superbrugere i VUM 2.0.

Netværkssamlingerne har fokus på de faglige elementer i den opdaterede metode og den praktiske anvendelse heraf.

Tilmelding til netværk for superbrugere i VUM 2.0

Der optages løbende medlemmer til netværkene. 

Hvis I som kommune ønsker at tilmelde deltagere til netværket, bedes I sende en mail til fuldmægtig Mie Rosenberg Korvig: mrko@sbst.dk.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • For- og efternavn
  • Stillingsbetegnelse
  • Kommune
  • Region
  • Mailadresse

Deltagerliste

Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af den deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte fuldmægtig Mie Rosenberg Korvig: mrko@sbst.dk.

Netværkssamlinger i maj og november

Socialstyrelsen faciliterer i 2024 én virtuel heldags netværkssamlinger i maj og én fysisk i november i fællesskab med Kombits FFB netværksdag.

På netværkssamlingerne vil der være mulighed for at få inspiration til det videre arbejde med implementering. Der vil for eksempel være uddybende oplæg om implementering fra kommuner, der er længst med implementeringen af VUM 2.0 og mulighed for erfaringsudveksling mellem kommuner, der er lige langt i implementeringen.

I 2024 afholdes den virtuelle netværkssamlingen tirsdag den 14. maj. Arrangementet foregår online via Zoom og er gratis.

Netværkssamlingen for superbrugere/FFB netværksdag afholdes d. 6. november kl. 9.30-14.30 på Hotel Nyborg Strand.

Hvis du er tilmeldt netværket vil du modtage invitation til netværkssamlingerne og link til tilmeldingen via NemTilmeld.

Kontakt

Mie Rosenberg Korvig
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her