Generelle retningslinjer

Retningslinjer og vejledninger med relevans for social- og ældreområdet i forbindelse med corona-situationen.

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har udarbejdet forskellige typer af retningslinjer og vejledninger til håndtering af COVID-19:

Socialstyrelsens retningslinjer vedr. socialområdet (Obs! Ikke længere opdateret)

Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. ældreområdet

Sundhedsstyrelsens generelle sundhedsfaglige retningslinjer om forebyggelse af smittespredning

Se også Social- og Ældreministeriets oversigtsside, der bl.a. rummer links til relevante bekendtgørelser i relation til COVID-19:

Social- og Ældreministeriets side vedr. corona (nyheder, bekendtgørelser og skrivelser)Senest opdateret 01-02-2022

OBS!

Der gøres opmærksom på, at denne portal om corona ikke længere opdateres.  

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?