Unge voksne på botilbud

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos udsatte unge voksne, der bor på et botilbud. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

Den ændrede struktur og rutiner som følge af COVID-19 har været udfordrende for en del i målgruppen af unge voksne, der bor på botilbud på baggrund af problematikker som social isolation, psykiske vanskeligheder, misbrug og vanskeligheder i forhold til at skabe og indgå i relationer.

Mange kan dog også have oplevet et reduceret forventningspres ved ikke at skulle præstere eller yde i andre sammenhænge. Det vil typisk have givet ro og overskud til afgrænsede indsatser og succesmuligheder blandt andet i mere huslige, daglige opgaver. Disse nye erfaringer med succes i udførelsen af opgaver, som er vigtige for den unge, kan have givet en mere nærværende oplevelse af at kunne noget og bidrage til helheden og fællesskabet.

Når der er færre muligheder for at være opsøgende udadtil, kan personalet med fordel hjælpe den enkelte til at rette fokus mod de andre unge på botilbuddet og de nye relationer og aktivitetsmuligheder, det kan give.

Det kropslige og nonverbale

Begrænsningerne i fysisk kontakt har betydet store omlægninger og afsavn i omgangsformen. Opmærksomheden må rettes mod det kropslige og nonverbale - både som kommunikationsform og indsats. Her er italesættelse væsentligt - at sætte ord på, hvornår vi normalt ville have krammet, og hvad vi gør i stedet.

Ændringerne kan give anledning til at tale om fysisk kommunikation generelt, herunder grænser og intimsfære. For nogle af de unge i målgruppen har kropskontakt formodentlig altid været svært, og de kan nu have en oplevelse af at være en større del af et fællesskab og endda af at være dem, der går foran med deres erfaringer. Andre, som ikke tidligere har søgt den fysiske kontakt så meget, er blevet mere bevidste om behovet.

Nye kommunikationsformer

Kommunikationen udadtil er blevet udfordret og har måttet finde andre former, fx online.

Også internt på botilbuddene har man i et vist omfang måttet tænke i nye mødeformer.

Mange i målgruppen kan opleve mere ro i de mindre forsamlinger og den naturlige afstand, der lægges, og det kan give mulighed for mere gensidig dialog, fordi de unge føler større tryghed i situationen.

Gode råd

  • Oplysning, inddragelse og meningsskabelse – oplys de unge om nye anbefalinger og retningslinjer
  • Italesættelse – italesæt ændrede rutiner
  • Pausering – bryd rutiner og inddrag de unge heri
  • Fokus på den enkelte unge - fokusér på de erfaringer og ressourcer den enkelte unge har oplevet i de nye rammer
  • Fællesskab som redskab - italesæt egne afsavn og udfordringer for at skabe øget samhørighed med de unge.

Teksten er udarbejdet af Platangårdens Ungdomscenter, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 71 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?