Socialfaglige og pædagogiske råd

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan håndtere udfordringer voksne med misbrug i genåbningen af samfundet

Det kan kræve et større motivationsarbejde end vanligt at motivere den udsatte borger, som måske er i et tilbagefald. I nogle tilfælde vil der være mulighed for et hjemmebesøg (såfremt borgeren har givet tilladelse til dette), walk and talk o.l., indtil borgeren atter kan/er motiveret til at bevæge sig ud og komme til fx den ambulante indsats.

Borgerens døgnrytmen kan være ændret, så borgeren står sent op. I en kortere periode kan det derfor være bedre, at kommunikationen foregår i eftermiddags/aftentimerne.

Motiverende samtaler

Motiverende samtaler er ekstra vigtige, der hvor ambivalens og opgivenhed fylder. Her kan konsulenten, være det eksisterende håb, og arbejde med borgerens self-efficacy i forhold til atter at tage ansvar over eget liv og forløb.

Det er vigtigt at erindre borgeren om tidligere episoder, hvor borgeren klarede at komme sig efter et tilbagefald, og have fokus på forandringsudsagn.

Da hverdagens struktur kan være i opløsning, er det centralt at have fokus på døgnrytme, og hvordan hverdagen atter kan fyldes af meningsfulde aktiviteter. Borgeren kan således lettere afledes og se sig i stand til at komme ovenpå.

Samarbejdspartnere og relationer

Fokus på inddragelse af relevante samarbejdspartnere (egen læge, psykiatri, kommunale instanser m.m.) er hensigtsmæssig ved vedvarende tegn på depression og psykotiske tanker.

Det er af stor betydning, at væresteder og kommunale tilbud genåbnes på en forsvarlig måde, og at genåbningen og sikkerhedsforanstaltninger kommunikeres direkte ud til borgerne og eventuelle samarbejdspartnere.

Der er vigtigt, at der er en opmærksomhed på at opretholde de gode samarbejdsrelationer, som var der før nedlukningen, så det opleves trygt og motiverende for borgeren atter at møde op til fx rusmiddelrådgivning.

Organisering og nye tiltag skal foretages med færrest mulige ændringer for ikke at bidrage til større utryghed og dermed mindske borgerens motivation for at kommunikere med konsulenten eller møde op i rusmiddelrådgivningen.

Neuroaffektiv afstemning

Som pædagogisk indsats er neuroaffektiv afstemning ekstra vigtigt. En rolig og konfliktreducerende holdning kan hjælpe en utryg borger. Positiv reformulering kan med fordel anvendes og være med til, at borgeren ser mere positivt på de muligheder, vedkommende har.

Det er vigtigt med en klar og direkte kommunikation vedrørende COVID-19 retningslinjer, så de ikke er til forhandling (kan måske gradueres). Her appelleres til borgerens egen selvomsorg, samt ønske om atter at kunne fungere i en mere åben verden.

Teksten er udarbejdet af Trin Horsens, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?