Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn.

Man kan – groft sagt - dele borgernes holdning til Sundhedsstyrelsens retningslinjer op i tre:

  1. De borgere, som følger dem helt automatisk.
  2. De borgere, som oplever det som unødvendigt og måske ødelæggende for samarbejdet.
  3. De borgere, som bliver overoptaget af håndteringen af disse.

De ængstelige borgere

Den sidste nævnte gruppe, de ængstelige og angstfyldte borgere, er en forholdsvis lille gruppe. Specielt for denne gruppe er, at borgerne kan være meget bange for atter at skulle mødes med deres behandler.

Her er det vigtigt at være beroligende og struktureret, så de får følelsen af, at de ikke er alene, og at de bliver fulgt af behandleren.

Der kan fx sendes et lille skriv til borgeren, som informerer om, hvordan samtalen kommer til at foregå i forhold til udluftning, afstand, afspritning etc.

For de ængstelige borgere kan man også fortsætte med online-behandling, som en slags ADL-funktionstræning og gradvist øve borgeren i at komme ud af hjemmet og hen til den ambulante behandling.

Psykoedukation

Der kan generelt for alle ydes en form for psykoedukation i COVID-19 på rusmiddelcentrene. Undervisningen kan gradueres i tekst og billeder, så mange forskellige borgere kan bruge den.

For de udsatte borgere, som ikke viser tegn på at ville følge anvisningerne, kan der først forsøges med psykoedukation som appellerer til både egenomsorg og omsorg for andre.

Særligt om de unge

For de unge, som hver aften ryger hash med vennerne, kan fokus fx være på at reducere smitten ved der opfordres til at begrænse antallet af venner, som den enkelte ryger sammen med, eller ved at øge fokus på, at de mødes ude i det fri med afstand osv.

Formålet er at opnå, at sundhedsmyndighedernes anvisninger dog bliver fulgt lidt mere, end hvis den unge blot fulgte sin første umiddelbare indskydelse.

Det vil herefter være op til det fagligt personale at vurdere, om det er for risikobetonet at have samtaler med borgeren, eller der skal implementeres andre sikkerhedstiltag som gåture og andre udendørs aktiviteter. Er borgeren ikke samarbejdsvillig, anvendes der udelukkende online- og telefonisk kontakt.

Borgere i medicinsk behandling

De borgere, som modtager medicinsk behandling, følger nogle specifikke retningslinjer i forbindelse med medicinudleveringen. De henvises fx til afspritning af hænderne inden og efter medicinudlevering og opfordres til at holde afstand til hinanden og sygeplejersken under udleveringen.  

Teksten er udarbejdet af Trin Horsens, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?