Særligt udsatte børn

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos børn, der er socialt udsatte. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle i skoler og dagtilbud mv. kan stå overfor i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

For mange udsatte børn og familier har nedlukningen forstærket eksisterende udfordringer. Nogle børn kan fx have oplevet et forhøjet konfliktniveau, vold eller andre overgreb mod sig selv eller familiemedlemmer.

Der kan også være børn, som i udtalt grad har været overladt til sig selv uden den nødvendige beskyttelse, guidning og stimulering. Særligt for børn, der har været udsat for passivt omsorgssvigt – hvor de har skullet klare sig selv - kan det være en udfordring igen at skulle underlægge sig en ydre struktur, nye regler og acceptere den voksnes guidning.

Har I som fagpersoner i skoler, dagtilbud, fritidsordninger mv. en særlig bekymring for et barn, skal der tages de nødvendige tiltag herunder samarbejde med andre professionelle, eventuelt underretning osv.

Gode råd

  • Etablere lille kontaktflade i form af mindre børnegrupper
  • Have fokus på få og gennemgående voksne
  • Være opmærksom på væsentlige ændringer i udsatte børns adfærd som fx social og følelsesmæssig tilbagetrækning, øget motorisk uro, mave/hovedpine eller et stærkt forhøjet konfliktniveau
  • Skabe gode rutiner fx under frokosten på dagtilbuddet/skolen
  • Motivere børnene til at udfolde sig mere på afstand fx i sportshaller
  • Bruge fx trivselsbarometer til at vurdere barnets trivsel
  • Skabe plads omkring børnene.

Teksten er udarbejdet af Poppelgården, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 26-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?