Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn.

Den gruppe af børn med ængstelighed eller angst, som man skal have en særlig opmærksomhed på i forbindelse med at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, er børn med bakterieangst/OCD.

Flere af dem har i forvejen gennemgribende vaskeritualer, og udfordringen for dem er hele tiden tvivlen om, hvornår bakterierne er væk. De mange daglige påmindelser om håndvask kan for nogen forstærke trangen til at vaske overdrevent hænder.

Børnene skal have at vide, at hvis man vasker for meget hænder, enten for hyppigt, for længe eller bruger midler, der ikke er egnede, vil det have den modsatte effekt, fx forårsage sår og revner på hænder. Samtidig kan det forstærke OCD-symptomerne. Instruktionerne kan derfor i nogle tilfælde være nødvendige at være mere præcise:

  • Fx skal man ikke sige min. 30 sek. håndvask, men snarere max. 45 sekunder.
  • Børnene kan evt. gøre det ved siden af en voksen, hvor barnet kan kopiere den voksnes håndvask.
  • Indsæt evt. et skema, hvorpå der står, hvornår der skal vaskes hænder.

Teksten er udarbejdet af Parlar, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?