Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk, når det drejer sig om udsatte børn og unge med bekymrende skolefravær

Fysisk kontakt med voksne er væsentligt – særligt for mindre børn – og dette naturlige udviklingsbehov skal balanceres op imod sundhedsrisici. For børn er det naturligt og nødvendigt at være i fysisk kontakt med deres omverden. Særligt børn i indskolingen vil derfor ikke kunne forventes at overholde de optimale fysiske afstande – hverken i kontakt med kammerater eller voksne.

Man skal derfor passe på med at håndhæve afstand alene gennem regler, men i stedet nudge/motivere børnene til at udfolde sig mere på afstand. Det er derfor en god ide i videst muligt omfang af skabe rammer, hvor børnenes naturlige leg og læring foregår med større afstand.

Teksten er udarbejdet af Poppelgården, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 28-05-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?