Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn.

For de unge skal efterlevelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer give mening på vejen mod et større mål.

Forslag:  

  • Integrer myndighedernes udmeldinger i hverdagen. Vis, at de er vigtige, men vær også parat til at formidle dem. Overvej fx at se transmissioner fra pressemøder o.l. i fællesskab og tal bagefter om, hvad der blev sagt.
  • Lav jeres egne små ’plakater’ til de unge i takt med de vigtigste opdateringer fra myndighederne og gentag de kendte og generelle retningslinjer om at vaske hænder, holde afstand osv. Sæt opslagene på synlige steder og læs dem op, når I er samlet.
  • Inddrag jeres egne erfaringer som en del af meningsskabelsen og fællesskabsfølelsen ”Jeg har små børn, der nu er i børnehave, og vil ikke risikere at smitte dig” osv.
  • Gå synligt foran som personale i overholdelse af retningslinjerne.
  • Skab faste rutiner omkring håndvask og afspritning i fællesareal og italesat begge dele ud fra ovenfor nævnte meningsskabelse.
  • Se i fællesskab videoer fra nettet med vejledning til håndvask
  • Lav forsøg sammen med de unge, hvor I farver hænderne med fx vandfarve og vasker dem rene. Dette for at skabe personlig erfaring med, hvor grundig man skal være.
  • Visualiser og leg med afstandsbegrebet. ”Hvor mange ketsjere/grydeskeer er 1 meter? Og to meter?”

Teksten er udarbejdet af Platangårdens Ungdomscenter, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 71 42 40 00

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?