Ældre

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser for ældre i relation til situationen med covid-19. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for ældre i forbindelse med coronasituationen.

Eksemplerne kommer fra forskellige aktører på ældreområdet. Det er de enkelte bidragydere, der hver især vil være ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af coronaepidemien.

Der modtages fortsat nye bidrag.

Bidragene på ældreområdet er opdelt i tre underkategorier:

Biblioteker og læseforeninger

Motions- og naturaktiviteter

Kulturelle og sociale aktiviteter


God læselyst!

Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet.

Læs mere om idebanken og partnerskaberme

Senest opdateret 15-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?