Højskoleophold – her bliver alle set og hørt

Handicap Midtjylland Kulturelle og sociale arrangementer

Et højskoleophold er for nogen et skridt på vejen til at flytte hjemmefra, for andre et afbræk i hverdagen, en mulighed for at få ny inspiration og at få nye venner. På Djurslands Folkehøjskole bliver alle set og hørt. Du kan være elev på skolen i 12, 18, 24 uger, eller du kan være her flere skoleår.

Målgruppe: Voksne mellem 18 og 70 år med udviklingshæmning

Kan også være relevant for:  Andre med særlige behov

Leverandør af indsatsen: Djurslands Folkehøjskole

Beskrivelse af indsatsen

Der er masser af grunde til at tage på højskole!

Nedlukningsperioden pga. corona har ramt mennesker med særlige behov og mennesker med udviklingshæmning ekstra hårdt. Det er en målgruppe, der i forvejen er ramt af ensomhed, og det er en målgruppe, der i forvejen er begrænset i deres udfoldelsesmuligheder.

Coronakrisen har betydet, at mange mennesker med særlige behov har været isolerede, mange har ikke haft kontakt med venner, familie og arbejdskolleger. Herudover har mange, fx STU-elever, fået afbrudt deres uddannelsesforløb og er blevet ’slået hjem’ i forhold til deres udvikling og processen med at få en mere selvstændig tilværelse.

Et højskoleophold kan være et boost til at komme i gang igen og til at komme ud af ensomheden.

Et trygt univers

Nogle elever har behov for at komme hjemmefra og lære at stå på egne ben uden mor og far. Her er højskolen et trygt univers, hvor man kan være sikker på, at der er nogen til både at skubbe bagpå, hvis der sker for lidt, og nogen til at gribe, hvis der sker for meget. Da der er større frihed end på efterskoler og mere faste rammer end i et bofællesskab eller egen lejlighed, er det et godt sted at blive mere moden. 

Andre elever har det svært med sociale kontakter. Her er et lille fællesskab, hvor man kan øve sig i at deltage og i at få det til at fungere hele døgnet. Det sker selvfølgelig i undervisningen, men også på andre tidspunkter: På køkkenhold, under rengøringen, hyggestunder med spil i caféen eller til andre aktiviteter. Mange – specielt udviklingshæmmede – oplever ensomhed, og på højskolen kan man møde nye venner fra hele landet.

Mange kommer også for at få et sundere liv. Det kan være for at komme i bedre form med motion, boldspil, dans eller den daglige to kilometers morgenvandring. Vi har Den slanke linje, hvor vi udover vægttab og kostvejledning også arbejder med, hvad der er det gode liv.

Ny inspiration

Har man boet og arbejdet det samme sted i mange år, føler man måske, at man er gået lidt i stå. Her kan højskolen være et frirum, hvor man kan holde pause fra vante roller og omgivelser. Man kan få ny inspiration og energi til en hobby eller til aktiviteter derhjemme – eller måske få mere selvtillid ved at genopdage ting, man har kunnet tidligere.

Højskole er noget helt særligt! Det er fællesskab, undervisning og livsduelighed, det handler om. Eleven vælger fag efter egen interesse, og der er ingen eksamen.

Lidt om rammerne

Alle elever har mindst 23 timers undervisning om ugen. Den er tilrettelagt, så alle kan få både udfordringer og sejre. Vi har tre hovedlinjer: Musik, Billedkunst og Friluftsliv & bevægelse. Undervisningen er tilrettelagt, så retningslinjerne ift. corona overholdes, og meget undervisning foregår udendørs. Udover hovedlinjerne, som man følger to dage om ugen, kan man vælge en række andre fag.

Højskole er for alle – der er eller fylder 18 år under kurset. Eleverne på skolen er derfor fra 17-70 år – så der er mange forskellige mennesker at møde blandt de 45-50 elever, der typisk er på skolen.
som man følger 2 dage om ugen, kan man vælge en række andre fag.

Hvem?

Eleverne skal fysisk være nogenlunde selvhjulpne, så de med guidning kan (eller kan lære) oprydning, tøjvask og personlig hygiejne.

Vi tilbyder assistance i forbindelse med hjemrejser, hjælp til at holde styr på lommepenge og dosispakket medicin. Det er desuden muligt at tilkøbe hjælp til rengøring, personlig pleje mm.

Hvornår og hvor længe?

Man kan tage på højskole hele livet!

Nogle af vores elever kommer, når de skal prøve at være hjemmefra far og mor, nogle kommer, når de færdige med efterskolen, eller før eller efter STU. Nogle elever kommer, når de skal have et afbræk fra bofællesskabet, aktivitetscentret eller arbejdspladsen.

Vores næste forløb begynder den 9. august 2020, men der er mulighed for løbende optag.

Der er ikke en formel grænse for, hvor langt et højskoleophold kan være. Mange elever er på skolen et helt år, enkelte længere, og en del er der i kortere tid. Tilskudsreglerne betyder, at det er en fordel at være på højskole minimum 12 uger, for så opnår man den laveste pris. 

Hvor meget?

Ophold over 12 uger koster kr. 1.500 pr. uge og dækker undervisning, kost, logi (dobbeltværelse), materialer, lån af håndklæder og sengetøj, samt brug af vaskemaskine/tørretumbler. Tillæg for eneværelse er kr. 500 pr. uge. Hvis højskoleopholdet er en del af en STU, er der et tillæg på kr. 800 pr. uge. Øvrige priser fremgår af vores årsfolder.

Der er særlige regler for modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp, der betyder, at prisen er 4.150 kr. pr. uge, hvis det er kommunen, der godkender opholdet. Tager man afsted på eget initiativ, er det dog den almindelige pris, der gælder. (Priser pr. 1/9-2019, forbehold for ændringer).

Hvordan kommer vi i gang?

Det er altid en god ide at besøge højskolen, inden man beslutter sig.

To gange om året har vi "Prøv en højskole"  Her kan man gratis prøve, hvad det vil sige at være på højskole. Man kommer torsdag middag og er på skolen til søndag formiddag.

Det er også muligt at komme på besøg og få en rundvisning på andre tidspunkter. Ring eller skriv og aftal tid – vi giver naturligvis gerne frokost, kaffe eller aftensmad i forbindelse med besøget. Vi anbefaler, at eleven kommer sammen med enten forældre, vejleder, sagsbehandler eller en anden pårørende.

Kontakt

Forstander Heidi Vølcker, heidi@djfh.dk, 26 70 75 40, Djurslands Folkehøjskole

Hvis du vil vide mere'

Djurslands Folkehøjskoles hjemmeside

 
Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?