Årsrapporter

Hvert år udarbejdes en rapport om tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social-, Bolig- og Ældreministeriets ressortområde.

Af den årlige rapport fremgår resultaterne fra gennemgangen af kommunernes indberetninger i revisionssystemet for indeværende regnskabsår. Rapporten offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

De årlige rapporter for regnskabsårene 2013-2015 blev udarbejdet af Ankestyrelsen, idet tilsynsopgaven tidligere har været uddelegeret til Ankestyrelsen. Rapporterne fra 2016 og frem er udarbejdet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Evalueringer fra 2013 og frem kan ses nedenfor:

Rapport for 2021

Rapport for 2020

Rapport for 2019

Rapport for 2018

Rapport for 2017

Rapport for 2016

Rapport for 2015

Rapport for 2014

Rapport for 2013

Spørgsmål til statsrefusion

Fremsendelse af spørgsmål skal ske til refusion@sbst.dk