Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.

OBS!

Der gøres opmærksom på, at denne portal om corona ikke længere opdateres.  

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Partnerskaberne på social- og ældreområdet og andre aktører kan via idebanken give inspiration til konkrete aktiviteter, der kan komme borgerne til gavn. 

Bidragyderne er hver især ansvarlige for deres egne eksempler.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af covid-19-epidemien.

Læs mere om idebanken og partnerskaberne