Opsporing og opstart af lokale netværksgrupper

Handicap Landsdækkende Opsøgende indsatser

Fibromyalgi- & Smerteforeningen har haft stor succes med at opspore og opstarte lokale netværksgrupper.


Målgruppe: Mennesker med den kroniske smertesygdom fibromyalgi
 
Leverandør: Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Beskrivelse af indsatsen

Vi lever i en svær tid i skyggen af corona, som sætter mange begrænsninger for vores fysiske frihed. Men i de perioder, hvor coronarestriktionerne har tilladt det, har Fibromyalgi- & Smerteforeningen haft stor succes med at opspore og opstarte lokale netværksgrupper over hele Danmark.

Knytte nye bånd

I en tid med usikkerhed og isolation blandt mange fibromyalgiramte har det været ekstra vigtigt for os at skrue op for dannelsen af nye netværk og dermed knytte nye bånd mellem fibromyalgiramte.

Og det er vigtigt for os i Fibromyalgi- & Smerteforeningen at give den inspiration videre til andre patientforeninger og andre aktører på det sociale område, at selv i denne svære tid med så mange begrænsninger er det muligt at række en hjælpende hånd ud til udsatte grupper og få en overvældende respons på indsatsen.

Levedygtige for fremtiden

Vi har dedikeret en fuldtidsmedarbejder specifikt til denne opgave at opspore og sætte gang i lokale netværk på coronasikker vis samt til at sikre en forankring af netværkene, så de bliver levedygtige for fremtiden.

Kontakt

Sekretariatschef Judi Olsen på jo@fibromyalgi.dk eller projektkoordinator Inge-Marie Bonde på imb@fibromyalgi.dk

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Fibromyalgi- & Smerteforeningens indsatser på www.fibromyalgi.dk

Senest opdateret 25-04-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?