Opsøgende og udgående arbejde

Udsatte voksne Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Opsøgende indsatser Kulturelle og sociale arrangementer

Værestederne i Blå Kors har landet over været mere opsøgende og udgående for at møde brugere, der ikke har kunnet i værestederne under nedlukningen. Det har givet nye erfaringer, der også kan bruges under genåbningen.

 

Målgruppe: Værestedsbrugere – socialt udsatte misbrugere

Leverandør af indsatsen: Blå Kors Danmarks væresteder, landsdækkende

Beskrivelse af indsatsen

Ved nedlukning af værestederne var en stor gruppe af brugere i risiko for at blive isolerede, ensomme og på baggrund deraf ende i misbrug, depression og lignende. For at imødegå dette blev der meget hurtigt iværksat indsatser i forbindelse med de nedlukkede væresteder, således at brugerne ikke oplevede sig glemt.

De konkrete aktiviteter var forskellige rundt på værestederne – afhængig af områdets kendetegn og behov, og også afhængig af, hvad der ellers blev stillet til rådighed for målgruppen i lokalområdet.

Nedenstående er en liste over konkrete initiativer fra forskellige væresteder:

Ekstra nødovernatning til hjemløse

Særligt i København og Aarhus har der været tilbudt overnatningsmuligheder – finansieret af midler fra fonde og fra Socialministeriet.

Erfaring: Den ekstra nødovernatning har givet brugerne ro på hverdagen. Dette kan bl.a. aflæses i, at flere har taget sig sammen til at gå i misbrugsbehandling.

Uddeling af mad

De fleste væresteder har været opsøgende og udgående i forhold til at få leveret mad til brugerne.

Nogle steder har man selv lavet maden – andre steder har man lavet aftaler med en nærliggende café om at levere fx sandwich, som så er blevet kørt ud til brugerne.

Nogle steder har man leveret maden hjemme hos brugerne; andre steder er den blevet uddelt udenfor værestedet eller på en cykelvogn i nærheden.

Erfaring: Der er uddelt flere portioner mad, end der normalt serveres på værestederne.

Uddeling af påskekurv eller lignende

Flere væresteder valgte op til påske at uddele en lille pose med en påskehilsen.

Erfaring: I en periode, hvor alt ellers var lukket, var denne hilsen en stor opmuntring for brugerne. De fik en oplevelse af ikke at være glemt.

Telefonnetværk

I en periode, hvor brugerne ikke kan komme på værestedet, blev der mange steder lavet en telefonordning, hvor ansatte og frivillige ringede brugerne op med jævne mellemrum for at få en snak om, hvordan de havde det.

I Århus blev der derudover lavet konkret telefontid, hvor brugere kunne ringe ind om aftenen og tale med en medarbejder.

Erfaring: Brugerne har taget rigtig godt imod telefonmuligheden – og erfaringen er, at ensomheden ikke er blevet så udtalt, som man kunne frygte.

Anvendelse af uderum

I Blå Kors Danmark var mange værestedsmedarbejdere hjemsendt en måned.

Så snart værestederne fik mulighed for at genindkalde medarbejderne, begyndte man at bruge uderummene omkring værestederne alternativt.

Hvis der var flere terrasser, kunne man opdele brugerne i mindre grupper – og servere kaffe og mad næsten som normalt. Det gav mulighed for også at invitere isolerede brugere tilbage til værestedet til en snak og til et fællesskab – under ordnede corona-forhold!

Erfaring: Anvendelse af uderummene på en ny måde gav nye dynamikker og førte til, at nye brugere opsøgte værestederne. Det var lettere at komme, når man ikke skulle ind!

Målgruppe: Værestedsbrugere – socialt udsatte misbrugere

Leverandør af indsatsen: Blå Kors Danmarks væresteder, landsdækkende

Beskrivelse af indsatsen

Ved nedlukning af værestederne var en stor gruppe af brugere i risiko for at blive isolerede, ensomme og på baggrund deraf ende i misbrug, depression og lignende. For at imødegå dette blev der meget hurtigt iværksat indsatser i forbindelse med de nedlukkede væresteder, således at brugerne ikke oplevede sig glemt.

De konkrete aktiviteter var forskellige rundt på værestederne – afhængig af områdets kendetegn og behov, og også afhængig af, hvad der ellers blev stillet til rådighed for målgruppen i lokalområdet.

Nedenstående er en liste over konkrete initiativer fra forskellige væresteder:

Ekstra nødovernatning til hjemløse

Særligt i København og Aarhus har der været tilbudt overnatningsmuligheder – finansieret af midler fra fonde og fra Socialministeriet.

Erfaring: Den ekstra nødovernatning har givet brugerne ro på hverdagen. Dette kan bl.a. aflæses i, at flere har taget sig sammen til at gå i misbrugsbehandling.

Uddeling af mad

De fleste væresteder har været opsøgende og udgående i forhold til at få leveret mad til brugerne.

Nogle steder har man selv lavet maden – andre steder har man lavet aftaler med en nærliggende café om at levere fx sandwich, som så er blevet kørt ud til brugerne.

Nogle steder har man leveret maden hjemme hos brugerne; andre steder er den blevet uddelt udenfor værestedet eller på en cykelvogn i nærheden.

Erfaring: Der er uddelt flere portioner mad, end der normalt serveres på værestederne.

Uddeling af påskekurv eller lignende

Flere væresteder valgte op til påske at uddele en lille pose med en påskehilsen.

Erfaring: I en periode, hvor alt ellers var lukket, var denne hilsen en stor opmuntring for brugerne. De fik en oplevelse af ikke at være glemt.

Telefonnetværk

I en periode, hvor brugerne ikke kan komme på værestedet, blev der mange steder lavet en telefonordning, hvor ansatte og frivillige ringede brugerne op med jævne mellemrum for at få en snak om, hvordan de havde det.

I Århus blev der derudover lavet konkret telefontid, hvor brugere kunne ringe ind om aftenen og tale med en medarbejder.

Erfaring: Brugerne har taget rigtig godt imod telefonmuligheden – og erfaringen er, at ensomheden ikke er blevet så udtalt, som man kunne frygte.

Anvendelse af uderum

I Blå Kors Danmark var mange værestedsmedarbejdere hjemsendt en måned.

Så snart værestederne fik mulighed for at genindkalde medarbejderne, begyndte man at bruge uderummene omkring værestederne alternativt.

Hvis der var flere terrasser, kunne man opdele brugerne i mindre grupper – og servere kaffe og mad næsten som normalt. Det gav mulighed for også at invitere isolerede brugere tilbage til værestedet til en snak og til et fællesskab – under ordnede corona-forhold!

Erfaring: Anvendelse af uderummene på en ny måde gav nye dynamikker og førte til, at nye brugere opsøgte værestederne. Det var lettere at komme, når man ikke skulle ind!

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?