Mere én til én-kontakt

Ældre Handicap Syddanmark Indsatser på sociale tilbud og plejecentre

På plejecentret Esehuset i Esbjerg Kommune har de ansatte under coronakrisen skabt en hverdag med mere én til én-kontakt. Det betyder, at de er nået ud til nogle af de borgere, der ikke kan rumme de store fællesaktiviteter.

Målgruppe: Borgere med svær demens og psykisk sygdom

Leverandør af indsatsen: Esehuset, som er et plejecenter til borgere med demens og er Esbjerg Kommunes gerontopsykiatriske plejecenter, som er indrettet specielt til ældre med svær demens og psykisk sygdom.

Beskrivelse af indsatsen

Socialpædagog Britta Seifert fortæller:

”Som aktivitetspædagog er jeg ansat til at skabe livsglæde og stjernestunder, men alle fællesaktiviteter er lukket ned under corona. I stedet har jeg skabt en hverdag med en-til-en kontakt."

"Jeg er fx gået i pendulfart frem og tilbage til stranden med beboere. Her har jeg taget billeder af borgerne og sendt til deres pårørende, som ikke må besøge dem. Det har bragt stor glæde og har været hammergodt – mine kollegaer er blevet aflastet, og jeg er nået ud til nogle af de borgere, der ikke kan rumme de store fællesaktiviteter. Dem har jeg fået mere øje på i denne her periode."

"Jeg kan selvfølgelig ikke nå rundt til lige så mange på den måde, som jeg kan, når jeg laver fællessang for 30 borgere. Men efter corona vil jeg fortsat prøve at sætte noget tid af til det hver dag, hvor mine kolleger kan udpege, hvem der har behov for lidt ekstra omsorg den pågældende dag.”

Kontakt

Socialpædagog Britta Seifert, brsei@esbjergkommune.dk, Esehuset, tlf. 28 77 27 81.

Hvis du vil vide mere

Esehusets hjemmeside

Senest opdateret 11-12-2020