Efteruddannelse på børne- og ungeområdet

Socialstyrelsen tilbyder nye efter- og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.