Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Med en socialfaglig diplomuddannelse styrkes dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis.

Den Sociale Diplomuddannelse udbydes af seks professionshøjskoler og udvikler din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det socialfaglige felt. Med tilskud fra Social - og Boligstyrelsen er en lang række moduler gratis at deltage i, når man er indenfor målgruppen for tilskud. 

Målgruppen

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11 – både de sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, de leverandører der udfører indsatsen og medarbejdere i de almene tilbud, som i deres daglige arbejde har et tæt samarbejde med sagsbehandlere. 

Du kan læse mere om Den Sociale Diplomuddannelse på professionshøjskolernes hjemmesider. Her kan du også finde kontaktoplysninger til medarbejdere som kan vejlede om muligheder og afklare, hvorvidt du er i målgruppen for tilskud.

VIA University College

UC SYD

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

ABSALON Professionshøjskole 

Københavns Professionshøjskole

Professionshøjskolen UCN

Tilskud fra Social - og Boligstyrelsen

Tilskuddet er målrettet myndighedsområdet, men der kan også gives tilskud til fagpersoner som samarbejder tæt med myndighedsområdet. Det er uddannelsesinstitutionerne, som vurderer, hvorvidt man er omfattet af målgruppen for tilskud. Når der er tvivl om en studerende er i målgruppen for tilskud afklares dette mellem uddannelsesinstitutionen og Social - og Boligstyrelsen.

Tilskuddet dækker udgiften til modulet/uddannelsen, som dermed bliver gratis for medarbejderen. Der må dog påregnes udgifter til bøger, transport mv. 

Tilskud skal søges hos den uddannelsesinstitution, der udbyder modulet.

Tilskud til enkeltmoduler 

Følgende moduler på diplomuddannelsen er gratis at deltage på med tilskud fra Social - og Boligstyrelsen (vær opmærksom på, at ikke alle moduler oprettes på alle uddannelsesinstitutioner hvert år): 

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier
 • Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet
 • Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
 • Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Seksuelle overgreb
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og/eller voksne
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter
 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig