Børnekataloget

Nye kurser og leverandører for Børnekataloget 2023-2026.

Børnekataloget 2023-2026 indeholder følgende delopgaver og kurser:

Delopgave 1 - Kurser om systematisk sagsbehandling

  • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen udviklet til Task Force kommuner
  • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen

Leverandør: Seminarer.dk

Delopgave 2 - Kurser om inddragelse

  • Praksiskursus om inddragelse i egen sag og indsats
  • Metodekursus om samtaler med børn

Leverandør: VIA University College i konsortium med Københavns professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon

Delopgave 3 - Kurser om ICS og udredningsværktøjet

  • Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere
  • Metodekursus om ICS - erfarne brugere
  • Metodekursus om Udredningsværktøjet

Leverandør: ICS-konsortiet, som består af Københavns Professionshøjskole (KP) og VIA University College (VIA) 

Delopgave 4 – Kursusadministration

Leverandør: Komponent

Det er nu muligt at tilmelde sig kurserne her

Tilmeld dig gerne Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev for flere informationer. 

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her