Planlægning af overgangen til voksenlivet for unge med handicap

1. januar 2021 trådte en ny lovbestemmelse i kraft om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap. Se inspirationsmaterialet og videooplæggene om forberedelsen af overgangen, som er lavet i forbindelse med lovændringen.

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, som trådte i kraft i 1. januar 2021, om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap. 

Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet for unge med handicap, men med en ny ændring i serviceloven bliver kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen, når den unge fylder 16 år.

Serviceloven på retsinformation.dk  

I den forbindelse har Social og Boligstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale til kommunerne, som giver forslag til, hvordan overgangen kan tilrettelægges på en måde, som understøtter et tværgående og helhedsorienteret samarbejde og en god dialog med den unge og dennes forældre.

Derudover er der udarbejdet fire videooplæg, som også giver inspiration til tilrettelæggelsen af overgangen. Du kan se oplæggene her på siden - husk at godkende cookies, da siden ellers ikke loader korrekt.

Inspirationsmaterialet ”Overgangen til voksenlivet for unge med handicap”

Intro til temaoplæggene om overgangen til voksenlivet for unge med handicap

Introduktion til inspirationsmaterialet om overgangen til voksenlivet for unge med handicap

Metodecentrets litteraturgennemgang om overgang fra barn til voksen for unge med handicap

Inddragelse i forbindelse med overgangen til voksenlivet for unge med handicap

VISOs erfaring og praksisnære perspektiv på overgangen til voksenlivet for unge med handicap

Kontakt

Dorthe Bevensee
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her