ICS redskaber og skabeloner

Redskaber og skabeloner til dig, der bruger ICS i sagsbehandlingen.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en række redskaber, som kan støtte børne- og ungerådgivere i deres arbejde med ICS.

Blandt udviklede redskaber kan nævnes:

  • ICS håndbogen, som er en håndbog om anvendelse af den socialfaglige metode Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet
  • De aldersopdelte fokusområder, som er en række hjælpespørgsmål til at beskrive barnets og familiens udvikling. 
  • Tragtmodellen, som er et redskab til at styrke fokus i den børnefaglige undersøgelse. 
  • ICS magnettaske, som kan anvendes både i mødet med børn, unge og familier og under faglige drøftelser
  • ICS trekanten,  som kan anvendes som dialogredskab i samtalerne med barnet og familien
  • Dialoglinealen, som kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældrene

Derudover er der udviklet en række skabeloner, som kan understøtte arbejdet med ICS metoden.

Du kan finde ICS-redskaber og skabeloner via menuen til venstre. 

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig