ICS-implementeringsbarometer

ICS-implementeringsbarometeret understøtter arbejdet med implementering og forankring af ICS-metoden.

Implementeringsbarometeret er et redskab til kommuner, der giver en status på implementeringen af og arbejdet med ICS-metoden i den pågældende kommune. 

I 2020 er ICS-implementeringsbarometeret samt ”Syv sigtepunkter for implementering af ICS” blevet opdateret. Derudover er der udarbejdet en skabelon til en plan for implementering/forankring af ICS samt en tilhørende vejledning.

Formålet med ICS-implementeringsbarometeret er at understøtte kommunernes arbejde med implementering og forankring af ICS-metoden. Ved at anvende barometeret kan kommunerne få et billede af, hvor der skal sættes ind for at komme i mål med implementeringen/forankringen af ICS-metoden.

Barometeret udfyldes af ledere, konsulenter, faglige koordinatorer og børne- og ungerådgiverer i kommunen via SurveyXact, og der genereres efterfølgende en rapport.

ICS-implementeringsbarometeret er opbygget på baggrund af spørgsmål til kommunens sagsbehandlingspraksis samt efter de syv sigtepunkter, der udfoldes i udgivelsen "Syv sigtepunkter for implementering af ICS".

Barometeret henvender sig både til kommuner, der har arbejdet med ICS i en længere periode og ønsker at sætte endnu mere fokus på implementering/forankring, og kommuner, der har begrænset erfaring med metoden, og som ønsker hjælp til fokusering af den tidlige implementeringsopgave.

For yderligere spørgsmål til brugen/implementeringen af ICS-implementeringsbarometeret rettes henvendelse til Amanda Laurvig Haugaard, hvis kontaktoplysninger kan findes til højre på siden.

Læs udgivelsen Syv sigtepunkter for implementering

Hent Plan for implementering/forankring af ICS 

Læs Vejledning til kommuner i anvendelse af plan for implementering/forankring af ICS 

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig