Syv sigtepunkter for implementering af ICS (Integrated Children's System)

Socialstyrelsen2020

Udgivelsen "De syv sigtepunkter for implementering af ICS" er tænkt som inspiration til kommuner, der skal i gang med at implementere ICS i sagsbehandlingen eller kommuner, som vil sikre en mere ensartet og systematisk brug af metoden i praksis

De syv sigtepunkter er:

1) Ledelsen går foran.

2) Der er en plan for implementering/forankring.

3) ICS-superbrugerne er forankringsagenter.

4) Medarbejderne klædes på.

5) Ting tager tid.

6) ICS danner ramme for den daglige praksis.

7) Samarbejdspartnerne inddrages.

De syv sigtepunkter er opdateret i 2020, og indeholder nu et øget fokus på løbende implementering, da erfaringer viser, at der er behov for en målrettet og systematisk indsats over tid i arbejdet med implementering og forankring af ICS i praksis.

En effektiv implementeringsproces er en forudsætning for at skabe den ønskede effekt. Implementeringsprocessen kan defineres som forløbet fra der træffes beslutning om at implementere et nyt tiltag, f.eks. en ny metode, til det nye tiltag er integreret i den daglige praksis. Implementering består af læreprocesser og handlinger, der løbende kvalificeres gennem refleksioner og dialog, som gentages igen og igen. 

Hent publikationen