Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt. Videnscenteret skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, så de bedre kan inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier.

  • Videoer om børn og unges rettigheder

    Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har produceret en videoserie til børn og unge, som får en sag i kommunen. Gennem seks afsnit forklarer videoerne komplekse begreber på børnevenlig vis.

    Find videoerne her

  • Podcasts om inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

    Videnscenteret har produceret 3 podcast episoder, der giver inspiration til at inddrage børn og unge med handicap i egen sag.

    Find podcasts her

Rådgivning

Rådgivnings- og kompetenceforløb til kommuner

Redskaber

Konkrete redskaber til fagpersoner

Viden

Vidensindsamlinger, udgivelser og temaer

Arrangementer

Konferencer, temadage og webinarer

Videnscenteret

Læs mere om samarbejdet mellem Børns Vilkår, VIVE og Social- og Boligstyrelsen