'Til møde med kommunen'

Inge Thorup
Tidligere vært fra DR Ultra Inge Thorup forklarer om børn og unges rettigheder

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har produceret videoer til børn og unge, som får en sag i kommunen.

Serien af videoer er opdelt i seks afsnit rettet mod børn og unge mellem 10 og 17 år i sprog og format, og har til formål at give børn og unge viden om, hvordan et forløb i kommunen kan se ud, hvem de skal mødes med, og hvilke rettigheder de har.

Videoerne er velegnede som redskab for den voksne i kontakten med barnet eller den unge, som skal mødes med en rådgiver fra kommunen. De kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm.

Under hvert afsnit er en kort beskrivelse af, hvad barnet eller den unge kan få viden om.

Nederst på siden findes link til download af en printvenlig udgave af hhv. 'Ord der er gode at kende, når du skal til tale med nogen fra kommunen-listen' og dialogredskabet 'Hvad kan der ske, når du har en sag i kommunen'.

Her findes også postkort og plakater til både børn og unge og fagpersoner til download. Materialerne har QR-koder, som viser ind til videoerne, som kan ses hos hhv. BørneTelefonen og her på siden.

Find postkort og plakater her

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Her finder du 'Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen-listen' til børn og unge samt dialogredskabet 'Hvad kan der ske, når du får en sag i kommunen'.

Materialerne er publiceret til print eller tryk, hvorfor indholdet ikke lever op til kravene om webtilgængelighed.

Som supplement til videoerne har Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv udgivet ”Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen-listen”, som er et opslagsværk, der forklarer nogle af de ord, som præsenteres i videoerne og som børn og unge kan støde på, når de kommer i kontakt med en børne- og ungerådgiver.

Listen er velegnet som hjælp til at formidle de ord og begreber, som børn og deres familier kan blive præsenteret for i møder med kommunen.

Listen er, ligesom videoerne, rettet mod børn og unge mellem 10 og 17 år i sprog og format. Listen kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm. som redskab for den voksne i kontakten med barnet eller den unge. Det anbefales, at listen gennemgås med barnet eller den unge af en voksen inden udlevering og at den voksne er opmærksom på, om listen er relevant i forhold til modtagerens læsefærdigheder.

Listen kan anvendes som et selvstændigt redskab til at orientere børn og unge om deres rettigheder eller som et supplement til videoerne.

Formatet er tiltænkt print som en folder i A5 format og er derfor ikke læsevenligt som digital fil. For print vælg ”Print på begge sider” i A4 format og vælg ”vend efter kort kant” – den indstilling hedder også "top - top" eller "head to head”.

Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen-listen

Redskabet er et grafisk overblik, der illustrerer nogle af de typiske sagsskridt som rådgivere foretager sig, når et barn eller en ung får en sag. Overblikket kan anvendes som et redskab i dialogen med barnet eller den unge om, hvad det vil sige at have en sag i kommunen.

Overblikket er udarbejdet i samme grafiske udtryk som videoserien 'Til møde med kommunen' og kan anvendes som et selvstændigt redskab eller som et supplement til visning af videoerne.

Dialogredskab 'Hvad kan der ske, når jeg har en sag' - print

Dialogredskab 'Hvad kan der ske, når jeg har en sag' - tryk

 

 

Her finder du postkort og plakater til børn og unge samt til fagpersoner. Begge dele kan downloades i formater til både print og tryk.

Materialerne er publiceret til print eller tryk, hvorfor indholdet ikke lever op til kravene om webtilgængelighed.

Arbejder du i en kommune, som anvender Citrix vil du kunne opleve problemer med afspilning af videoserien. En mulig løsning er, at du kopierer linket og sætter det over i en browser lokalt på computeren: Videoer til børn og unge: Til møde med kommunen - YouTube

Børn og unge har også mulighed for selv at tilgå videoerne på BørneTelefonens hjemmeside: Børnetelefonen.dk 

Du kan se videoerne på grønlandsk her