Faglig strategi for skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsens strategi for udsatte børn og unges skolegang og læring sætter fokus på sammenhængen mellem skole- og socialområdet. Trivsel, faglig udvikling og positive læringsfællesskaber skal sættes i højsædet og samarbejdet mellem skole- og socialområdet skal styrkes.

Der er behov for, at vi har en fælles faglig og værdimæssig tilgang i indsatsen for udsatte børn og unge, så både trivsel, faglig udvikling og positive læringsfællesskaber sættes i højsædet. Det indebærer blandt andet en stærkere sammenhæng mellem skole- og socialområdet på både nationalt, kommunalt og institutionelt niveau.

Social- og Boligstyrelsens strategi for området har et nationalt fokus og løber i tre spor:

  • Etablering af et partnerskab for en national dagsorden om at styrke læring og skolegang for udsatte børn og unge på tværs af skole- og socialområdet. Se mere om partnerskabet i fold-ud menuen nedenfor.
  • Strategisk samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om fx snitflader mellem to politiske aftaler om Børnene Først, så aftalerne koordineres mest muligt til gavn for kommuner og borgere.
  • Opsamling og praksisrettet formidling af viden om udsatte børn og unges skolegang og læring, så relevant viden målrettes fagprofessionelle og kan bringes i spil i kommunernes arbejde med målgruppen.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her