Om anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet skal ske, når det vurderes, at denne foranstaltning er den mest formålstjenlige i forhold til barnets eller den unges støttebehov.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet over på Social- og Boligstyrelsens vidensportal social.dk 

Gå til social.dk