Venskabsfamilie eller støtteperson

Når man er venskabsfamilie eller støtteperson for et barn eller ung, kan man enten være kendt af barnet eller den unge i forvejen eller være ny i dennes liv. Uanset, om man kender barnet eller den unge, handler det om at være en stabil støtte i hverdagen.

Læs mere om at blive venskabsfamilie hos Mentorbarn

Læs mere om at blive støtteperson hos Back Up – Røde Kors

Hvad er en venskabsfamilie eller støtteperson?

I kan blive venskabsfamilie for et barn eller en ung, der er anbragt, og bor på et børne- og ungehjem eller andre institutioner.

Ønsker du at blive støtteperson, kan det være for et barn eller en ung, der bor i en plejefamilie, eller eventuelt for et barn eller en ung på et børne- og ungehjem.

Din rolle i barnets eller den unges liv er at være en stabil støtte for barnet eller den unge, som er anbragt uden for hjemmet. Relationen skal bunde i et ønske om at skabe en relation med barnet eller den unge, der varer ved – også efter anbringelsen måtte ophøre.

En venskabsfamilie eller støtteperson er en frivillig rolle. Barnet eller den unge skal ikke bo i jeres/dit hjem. I/du skal tilbyde et trygt og rart fristed, hvor barnet eller den unge indgår i dit/jeres hverdagsliv.
Sammen med barnet eller den unge og kommunen aftaler I, hvor meget I skal ses og være i kontakt. For nogle vil det betyde, at I eksempelvis spiser sammen, hjemme hos jeres familie, en fast dag hver uge og nogle gange tager på udflugter sammen. For andre kan det være, at I to gange om måneden mødes og spiller badminton eller går i biografen. Det kan også være, at barnet eller den unge gerne vil have din hjælp til at få et overblik over praktiske forhold i sit liv, for eksempel i forbindelse med sin skole. Når I har fået opbygget en god relation og fortrolighed, kan det være, at I/du for eksempel nogle gange holder filmaften med overnatning hjemme hos jer/dig eller, at barnet eller den unge vil have jer/dig med til et møde med skolen eller kommunen.

Man bliver, som venskabsfamilie eller støtteperson, ikke ansat eller aflønnet, men kan dog aftale med kommunen efter behov at få dækket udgifter til for eksempel telefon, transport og lignende.

Ligesom alle andre, har børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, brug for nærvær og omsorg. Derudover vil mange af disse børn eller unge have vanskeligheder, som gør, at de har andre behov. For eksempel kan barnet eller den unge have brug for et behandlingsforløb eller andre former for ekstra støtte – men den del vil kommunen have ansvar for. I har kun ansvar for at opbygge et godt og tillidsfuldt forhold, der kan vare ved.

Hvem kan blive venskabsfamilie eller støtteperson?

Når man bliver venskabsfamilie eller støtteperson, så er det for et barn eller ung, der er anbragt uden for hjemmet.

Som venskabsfamilie skal I kunne tilbyde barnet eller den unge en tillidsfuld og varig familielignende relation. Hvordan, jeres familie ser ud, er ikke afgørende. Du kan for eksempel være en voksen med børn, eller I kan være et par med eller uden børn. Det afgørende er, at I kan se jer selv udfylde en rolle i et barns eller et ungt menneskes liv, hvor I inviterer barnet eller den unge ind i jeres familie. Derudover skal I have et ønske og en intention om en varig relation.

Læs mere om de lovgivningsmæssige rammer for funktionen venskabsfamilie

Som støtteperson skal du - lige som en venskabsfamilie - kunne tilbyde barnet eller den unge en tillidsfuld og varig relation. Du behøver dog hverken have børn eller være i et parforhold.

Læs mere om de lovgivningsmæssige rammer for funktionen Støtteperson

Uanset om man er interesseret i rollen som venskabsfamilie eller som støtteperson vil kommunen konkret vurdere, om man kan tilbyde de rette rammer for det enkelte barn eller den unge.

Hvordan bliver man venskabsfamilie eller støtteperson?  

Når et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet, skal kommunen så vidt muligt  hjælpe barnet eller den unge med at finde en familie eller person, der kan udpeges til at være venskabsfamilie eller støtteperson under anbringelsen. Kommunen skal i første omgang undersøge muligheden for at finde nogen i barnets eller den unges netværk. Hvis dette ikke er muligt, kan der, i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, findes frivillige personer, som ikke kender barnet eller den unge i forvejen. Det er dog altid barnet eller den unge, der har det sidste ord i forhold til, om de vil have en venskabsfamilie eller støtteperson, og hvem det skal være.

Hvis man er interesseret i at blive venskabsfamilie eller støtteperson for et barn eller ung, som man ikke kender i forvejen, kan man kontakte sin egen kommune eller de civilsamfundsorganisationer, der arbejder med venskabsfamilier og støttepersoner og høre nærmere om mulighederne.

Hvis man kender et barn eller en ung, der skal anbringes uden for hjemmet, så kan man undersøge med barnet eller den unge og eventuelt deres familie, om man kan blive deres venskabsfamilie eller støtteperson. Herefter vil man sammen med barnet eller den unge kunne bede kommunen vurdere, om det er den bedste løsning.

Når organisationen eller kommunen skal vurdere, om man kan blive venskabsfamilie eller støtteperson, vil de lægge særligt vægt på ens mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og på, om man kan have en positiv betydning for barnets eller den unges fremtidige udvikling. De vil sikre, at I/du og barnet eller den unge bliver matchet med hinanden på baggrund af fælles ønsker og interesser. De vil også aftale med både jer/dig og barnet eller den unge, hvor ofte I skal ses og andre praktiske ting.

Kontakt din kommune for at høre mere om mulighederne for at blive enten støtteperson eller venskabsfamilie.

 

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Hvad er en venskabsfamilie?

Her kan du på under et minut høre, hvad det vil sige at være en venskabsfamilie.

Bliv venskabsfamilie eller støtteperson

Kontakt din kommune for at høre mere om mulighederne for at blive enten støtteperson eller venskabsfamilie.

Du kan også kontakte Mentorbarn ift. at blive venskabsfamilie eller BackUp hos Røde Kors ift. at blive støtteperson

Mentorbarn

BackUp hos Røde Kors