Kampagnen Små Liv Søger Store Hjerter

Små liv søger store hjerter

Trivsel og positiv udvikling for børn og unge i udsatte positioner er et ansvar, vi alle skal være med til at løfte. Det sætter denne kampagne fokus på.

Små Liv Søger Store Hjerter er en landsdækkende samfundskampagne, der udspringer af aftalen om Børnene Først.

Aftalen om Børnene Først kan findes på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside her

Formålet er at skabe opmærksomhed og interesse for at hjælpe børn og unge i udsatte positioner. Derudover skal kampagnen øge kendskabet til de forskellige måder, man kan støtte børn og unge på.

Kampagnens centrale budskab er, at vi alle har et ansvar for børn og unges liv og trivsel. Der er brug for, at flere kender til de forskellige måder man som borger kan bidrage på – som enten plejeforælder, netværksplejeforælder, støtteperson til anbragte børn og unge eller som adoptivforælder. I kampagnen bruger vi begrebet Hjerteforældre, som en samlet betegnelse for de forskellige roller, man kan spille i børn og unges liv.

Her kan findes information om, hvad de forskellige roller indebærer og links til mere viden

Kampagnen er udviklet i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og kommunikationsbureauet Primetime Kommunikation, som står for udarbejdelse og tilrettelæggelse af kampagnen.

Målgrupper

Kampagnen er en opmærksomhedsskabende kampagne, som retter sig mod den brede befolkning.

Kampagneperiode

Kampagnen løber fra uge 40 i 2023 frem til medio 2024.

Kampagnematerialer

Kampagnen består af en række forskellige elementer, som plakater i byrummet, film på sociale medier, en børnelydbog og fysiske materialer distribueret til blandt andet skoler og idrætsforeninger på tværs af landet.

En del af materialerne fra kampagnen kan frit downloades fra denne side. Du er velkommen til at printe og videredistribuere materialet, dele videoer på dine egne kanaler eller bruge det i formidlings- eller undervisningssammenhænge:

Her kan du finde materialer til download

Pressekontakt

Som journalist er du velkommen til at henvende dig til Social- og Boligstyrelsen.
Kontakt vores pressefunktion på tlf. 41 93 25 48 (ikke til sms) eller mail presse@sbst.dk

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm