Netværksplejeforælder

Som netværksplejeforælder inviterer du børn eller unge, som du kender i forvejen, ind i din hverdag og familie. Barnet eller den unge bor hos dig fast eller enkelte dage engang i mellem.

Hvem kan blive netværksplejeforældre?

Netværksplejeforældre kender de børn eller unge, de skal invitere ind i deres familie. Det kan være, at I er i familie, du kan være en ven af familien eller forælder til en af barnets eller den unges venner. Det kan også være, at du kender barnet eller den unge, fordi du er deres lærer eller fodboldtræner. Det vigtigste er, at du og barnet eller den unge har en relation i forvejen.

Hvis du ved, at et barn eller ung du kender, skal anbringes uden for hjemmet, kan du tilbyde deres forældre, at barnet eller den unge kan bo hos dig. Herefter vil I sammen kunne bede kommunen vurdere, om det er den bedste løsning.

Alle voksne kan som udgangspunkt blive netværksplejeforældre. Du kan være enlig eller I kan være et par.

Hvad er en netværksplejefamilie?

Når du er netværksplejeforælder, betyder det, at du inviterer et barn eller ung med behov for særlig støtte og omsorg ind i din hverdag og familie. Det kan være fuld tid, hvor barnet eller den unge bor hos dig fast og er en del af din almindelige hverdag. Det kan også være i form af kortere ophold, i eksempelvis weekender eller ferier, hvor du giver barnet eller den unge og forældrene et pusterum.

Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven indebærer. Børn og unge, der bor i en netværksplejefamilie, har ligesom alle andre børn og unge brug for nærvær og omsorg. Derudover vil mange have vanskeligheder som gør, at de også har brug for et behandlingsforløb eller andre former for ekstra støtte.

Netværksplejeforældre får dækket de udgifter, der er forbundet med at have barnet eller den unge boende, fx for kost og logi og for de øvrige omkostninger, der kan være. Der er også mulighed for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det i en periode ikke er muligt for dig at have et arbejde samtidig med, at barnet eller den unge bor hos dig.

Du har krav på og pligt til at deltage i efteruddannelse og kommunen skal støtte dig med blandt andet råd og vejledning. Du vil få støtte igennem hele den periode, hvor barnet eller den unge bor hos dig.

Hvordan bliver du netværksplejeforældre?

Du skal godkendes for at kunne blive netværksplejeforælder. I forbindelse med godkendelsen skal du også deltage i et gratis fire-dages kursus. Formålet med kurset, at du får indsigt og viden om, hvad det vil sige at være en netværksplejeforælder, hvordan du kan skabe trygge og stabile rammer samt få viden om, hvad det kan betyde for din hverdag og familie. Det er den kommune, barnet og dets forældre bor i, der skal godkende dig, så det er den kommune, I skal kontakte for, at du kan blive godkendt. Det er også den kommune, der skal sikre, at du får den støtte og vejledning, du har brug for. Hvis du vil tage i mod børn eller unge, du ikke kender i forvejen – så læs mere under plejeforælder. 

Læs mere om netværksplejefamilier

Vil du vide noget om, hvad livet som plejefamilie indebærer, og hvilken betydning det kan have for familien at være plejefamilie? Så er der her seks film, der kan give dig et indblik.

Film om at være plejefamilie

Eller læs artikler her

Netværkspleje

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Hvad er hjerteforældre?

Her kan du på under et minut høre, hvad det vil sige at være hjerteforælder.