Partnerskab om Børnene Først

Partnerskab om Børnene Først har til formål at bidrage til arbejdet med at sikre en bedre indsats på børneområdet i kommunerne.

Partnerskabet har til opgave at bidrage til en praksisnær og bred forankring af reformens og lovens intentioner. Formålet realiseres, ved at partnerskabet:

 • udgiver anbefalinger og inspirationsmateriale til at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og unge
 • bidrager til implementeringen af reformen og barnets lov
 • følger op på implementeringen af loven.

Deltagerne i partnerskabet

Partnerskabet blev dannet i 2023 og består af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Danske Professionshøjskoler
 • Kommunale velfærdschefer
 • De Anbragtes Vilkår (DAV)
 • ForældreLANDSforeningen (FBU)
 • Dansk Socialrådgiverforening (DS)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
 • Danske Handicaporganisationer (DH)
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Anbefalinger om børneinddragelse

Partnerskab om Børnene Først er klar med sin første udgivelse. Den første udgivelse dækker over syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. For hver anbefaling er der ligeledes udarbejdet et praksiseksempel, der tilbyder inspiration til hvordan anbefalingen kan omsættes i praksis.

Download anbefalingerne og dertilhørende praksiseksempler her

Slidepakke om anbefalingerne

PowerPoint-præsentationen kan anvendes af ledere og medarbejdere i kommunerne til intern formidling af indholdet i anbefalingerne.

Hent PowerPoint-præsentationen her

Bemærk slidepakken er ikke handicaptilgængelig, da den udelukkende skal anvendes i præsentationsøjemed. 

Kontakt

Laura Hold Pilegaard
Specialkonsulent
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her