Sagsbehandling og ICS

Som en del af Social- og Boligstyrelsens implementeringsaktiviteter, har vi udarbejdet en række redskaber til at understøtte kommunernes sagsbehandling.

Håndbogen er et opslagsværk, der supplerer lovteksten og de tilhørende vejledninger. Håndbogen er målrettet rådgivere og ledere, der i det daglige arbejde skal anvende den nye lov til at støtte børn, unge og familier.

Håndbogen er skrevet før lovens ikrafttrædelse og dermed inden, der er udviklet en praksis efter de nye bestemmelser. Håndbogen er således guidende, og omsætningen af lovgivningen i praksis skal altid bero på en konkret faglig vurdering i den enkelte sag.

Hent udgivelsen her

Opdateret ICS-håndbog, så håndbogen matcher den nye lovgivning.

Håndbogen er skrevet til alle, der arbejder på myndighedsområdet med børn og unge i udsatte positioner og på området med børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Udgivelsen beskriver det teoretiske grundlag for ICS og giver en grundig indføring i både ICS og udredningsværktøjet, og hvordan de kan bidrage til kvaliteten i sagsbehandlingen.

Hent udgivelsen her

Opdateret ICS-skabeloner, så de matcher den nye lovgivning.

Skabelonerne afspejler barnets lov, og skal fra 1. januar 2024 anvendes i sagsbehandlingen på området for børn og unge i udsatte positioner og børn og unge med funktionsnedsættelser eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser, i de kommuner, der arbejder med hhv. ICS og udredningsværktøjet.

Hent skabelonerne her

Vejledningerne i Tilknytningsundersøgelser, Adoption uden samtykke og Forældrekompetenceundersøgelser er opdateret, så de flugter med de nye bestemmelser i barnets lov.

Retningslinjer til udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner tilknytningsundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelsen af de børn, unge, plejeforældre/anbringelsessteder, forældre og netværk, som undersøgelserne omhandler.

Find retningslinjerne her

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner forældrekompetenceundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelse af de børn, unge og forældre, som indgår i undersøgelsen. Retningslinjerne skal endvidere være med til at sikre, at barnet er i centrum og udgør omdrejningspunktet for forældrekompetenceundersøgelsen.

Find retningslinjerne her

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt. Det er reguleret i forskellige, men forbundne lovområder, og involverer mange aktører. Der er store krav til sagsbehandlingen, fordi det er en meget indgribende beslutning. Mange kommuner har begrænset praksiserfaring på området, og børne- og ungerådgivere står over for svære spørgsmål, som ikke nødvendigvis har rigtige eller forkerte svar. Inspirationsmateriale skal fagligt understøtte og inspirere kommunale børne- og ungerådgivere og andre fagpersoner i at arbejde med sager, hvor adoption uden samtykke i sager er relevant eller overvejes.

Find inspirationsmateriale til adoption uden samtykke her

18 Anbefalinger der har fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. Udgivelsen indeholder hjælperedskaber og konkrete forslag til, hvordan børne- og ungerådgiverne kan omsætte anbefalingerne i deres sagsarbejde, samt et kapitel der sætter fokus på det ledelsesmæssige ansvar for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Hent anbefalingerne her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her