Implementeringsredskaber

Til at understøtte kommunernes arbejde med at implementere barnets lov har Social- og Boligstyrelsen udviklet en række implementeringsunderstøttende skabeloner. Skabelonerne kan anvendes hver for sig, alt efter behovet i den enkelte kommune, men de kan også anvendes i sammenhæng.

Skabelonen til parathedsvurderingen er et redskab, der kan give inspiration til vurdering af jeres parathed til at implementere barnets lov i forhold til, hvor I har behov for implementeringsaktiviteter, som derefter kan indgå i implementeringsplanen.

Hent parathedsvurderingen her

Skabelonen til implementeringsplan kan anvendes til planlægning og opfølgning på den lokale implementering af barnets lov.

Hent vejledning til implementeringsplanen her

Hent skabelon til implementeringsplanen her

Skabelonen til årshjul kan anvendes til at give et overblik over implementeringsaktiviteter henover indeværende år samt kommende år, og kan anvendes i sammenhæng med implementeringsplanen.

Der kan indtastes ugestart og antal uger, som en given aktivitet forventes at løbe, hvorefter der automatisk vil blive lavet en farvemarkering i arket i de givne uger. Skabelonen er målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov.

Hent skabelon til årshjul her

PowerPoint-præsentationerne kan anvendes af ledere og medarbejdere i kommunerne til intern formidling af indholdet i barnets lov.

Slidepakkerne er opdelt efter målgrupper:

Information om barnets lov: Politisk niveau samt direktions- og chefniveau

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Ledere og nøglemedarbejdere

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Børne- og ungerådgiver

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Almenområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

Information om barnets lov: Udførerområdet

Hent PowerPoint-præsentationen her

Bemærk: Slidepakkerne er ikke handicaptilgængelige, da de udelukkende skal anvendes i præsentationsøjemed.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her