Anbringelse

Læs med når Social- og Boligstyrelsens udgiver anbefalinger med fokus på god kvalitet i anbringelser, samt dialogredskab til at afklare beslutningskompetence af hverdagslivsbeslutninger for børn, som er anbragt.

Tre sæt anbefalinger om god kvalitet under selve anbringelsen - fra anbringelsen starter, ved skift af anbringelsessted og til den ophører. Anbefalingerne er konkrete og praksisrelaterede, men kan samtidig kan bruges til at sætte en strategisk og faglig retning for udviklingen af anbringelsesområdet og særligt det tværfaglige samarbejde.

De tre sæt anbefalinger udfolder hver sit tema, men har et fælles afsæt - bl.a. er inddragelse af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om, et gennemgående fokus.

Anbefalinger om den gode anbringelse beskriver de forhold, som er centrale for at støtte barnets eller den unges oplevelse af nære, stabile og varige relationer og en god tilknytning til skole og uddannelse under anbringelsen.

Find anbefalinger om den gode anbringelse her

Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen handler om, hvordan skift af anbringelsessted kan foregå bedst muligt. Anbefalingerne har også fokus på det gode match, og hvordan de nære voksne kan støtte op om kontinuitet i hverdagen, når der sker skift.

Find anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen her

Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse drejer sig om kvalitet i forældrestøtten, og hvordan ressourcer i forældreskabet kan mobiliseres til gavn for deres børn, som er anbragt.

Find anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse her

Sammen med anbefalingerne udgives en fælles introduktion. Find den på samme side som anbefalingerne.

For at understøtte inddragelsespraksis for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har vi udviklet en række aldersopdelte dialogkort og en guide til anvendelse af kortene i samtaler, hvor der laves aftaler om børn og unges hverdagsliv.  

Find redskabet her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her