Ledelsesinformation

Vi udgiver løbende ledelsesunderstøttende redskaber til opfølgning på implementering og ledelsestilsyn samt praksisredskaber til kommunerne i forbindelse med lovens implementering. Formålet med praksisredskaberne er at tilvejebringe praksisnær støtte og vejledning til kommunerne.

Vi har udarbejdet skabeloner til både overordnet og tematiseret ledelsestilsyn, som kan understøtte implementering og korrekt brug af barnets lov. De to skabeloner tilsammen dækker Social- og Boligstyrelsens forståelse af god kvalitet i sagsbehandlingen.

Systematisk brug af ledelsestilsyn er essentiel for, at ledelsen kan have blik for lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet på både sags- og aggregeret niveau. Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet skabeloner til henholdsvis det overordnede og det tematiserede ledelsestilsyn, som kan understøtte implementering og korrekt brug af barnets lov.

Skabelonen til overordnet ledelsestilsyn har fokus på lovmedholdelighed, og der kan svares ja/nej/ikke relevant til, om det fremgår af sagen, hvad der er sket i de forskellige sagsskridt.

 

Du kan finde skabeloner til ledelsestilsyn her

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her