Om skolegang og læring

Børn og unge i udsatte positioner trives dårligere i grundskolen og har højere skolefravær end deres jævnaldrende. En dårlig skolegang kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unges vej til voksenlivet og deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

En god skolegang er en af de mest betydningsfulde enkeltstående faktorer for, hvordan børn og unge i udsatte positioner klarer sig senere i livet og lykkes med at etablere en selvstændig voksentilværelse. Samtidig ved vi, at netop børn, der får særlig støtte i hjemmet og børn, som er anbragt uden for hjemmet, klarer sig betydeligt dårligere i skolen sammenlignet med deres jævnaldrende.

Udsatte børn og unge har højere skolefravær, flere skoleskift og trives dårligere i grundskolen. Det har væsentlig betydning for deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og medvirker til at give dem dårlige muligheder senere i livet.

Social- og Boligstyrelsen finder det derfor vigtigt at styrke skolegang, læring og trivsel i grundskolens 0. til 10. klasse for børn og unge i udsatte positioner, som modtager en social indsats med særlig støtte eller er anbragt uden for hjemmet.

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her