Om Børnene Først og barnets lov

Reformen Børnene Først skal hjælpe børn, unge og deres familier i udsatte positioner - og helst så tidligt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store. Et vigtigt element i reformen er barnets lov.

Børnene Først er en reform, som skal hjælpe børn, unge og deres familier i udsatte positioner. Hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra starten. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser sættes i gang, før problemerne vokser sig for store.

Læs mere om reformen i aftaleteksten

Som en del af Børnene Først er der vedtaget en ny hovedlov, barnets lov:

Barnets lov

Barnets lov samler reglerne for særlig støtte til børn ét sted og er dermed en ny hovedlov. Målgruppen for støtten er børn, der har behov for hjælp ud over almenområdet. Det gælder alle børn – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Selvom målgruppen er børn og unge, vil støtten og hjælpen ofte skulle indbefatte støtte og hjælp til forældrene, og formålsbestemmelserne tydeliggør, at hjælp og støtte skal bygge på forældres ansvar for deres børn.

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024.

Du kan finde den seneste bekendtgørelse af barnets Lov her

Børnene Først – NYT

Vi udgiver et nyhedsbrev, hvor du kan få overblik over aktiviteter, projekter og initiativer i Børnene Først. Børnene Først – NYT udsendes tre-fire gange årligt i perioden 2022-2025.

Læs mere om Børnene Først – NYT-udgivelserne 

Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her