Dialogredskab til støtte af aftaler om hverdagslivet hos børn og unge anbragt uden for hjemmet

Dialogkortene giver inspiration til og eksempler på hvordan samtalerne med barnet eller den unge, forældre og anbringelsessted kan tilrettelægges og afholdes, når det omhandler aftaler om barnets og den unges hverdagsliv under en anbringelse.

Det er fx ved anbringelsens start og løbende, når der sker ændringer i barnets og den unges liv, eller når der opstår andre behov for en samtale om barnets og den unges hverdagsliv under anbringelsen.

Dialogkortene hjælper til at inddrage barnet, den unge og forældre og skaber rammerne for, at de forskellige parter får samarbejdet om at lave de gode aftaler. 

Dialogkortene rummer tre dele:

  1. En introduktion, der udfolder relevante opmærksomheder og temaer i forbindelse med samtalerne med barnet og den unge, forældre og anbringelsessted.
  2. En guide som giver børne- og ungerådgivere, der arbejder med sagsbehandlingen for børn og unge anbragt uden for hjemmet, en indføring i brugen af dialogkort før-under-efter samtalerne.
  3. Fem forskellige dialogkort, som er opdelt efter aldersgrupper: 0-2 år: Spæd- og småbørn, 3-6 år: Førskole, 7-10 år: Skole, 11-15 år: Teenager og 16-18 år: Unge

Guiden giver en indføring i brugen af dialogkortene og kommer med tips og gode råd til at arbejde med en inddragende og samarbejdende tilgang på møderne. Derudover er der både i introduktionen og guiden henvisninger til yderligere relevante publikationer om god praksis i anbringelsen. 

Dialogkortene består af en række billeder, hvor der er angivet forslag til emner i barnets og den unges hverdagsliv, som kan være vigtige at komme omkring. Det kan være emner som lommepenge, tøj, sociale medier, telefon, venner, fritidsliv, højtider m.v. Til hvert billede er der formuleret tekst og spørgsmål, som kan bruges under samtalen.

Kortene kan medbringes til samtaler og møder med barnet og den unge og bruges som udgangspunkt for dialogen. Udvælgelsen af, hvilke dialogkort til hvilken aldersgruppe der tages i brug under samtalen, foretages ud fra barnets og den unges kognitive og følelsesmæssige udviklingsniveau, og ikke kun alder.