Adoptivforælder

Når du adopterer et barn, betyder det, at du tager det til dig som dit eget. Du er nu forælder til barnet.

Hvem kan blive adoptivforælder?

Alle voksne kan som udgangspunkt blive adoptivforældre. Der må dog højst være 42 års forskel mellem barnet og dig. Du kan godt have børn i forvejen. Du kan være enlig, eller I kan være et par.

En adoption skal være til gavn for barnet. Derfor bliver både barnets og dine forhold undersøgt for at finde ud af, om barnet har gavn af adoptionen og om I passer sammen.

Hvad er en adoptivforælder?

Når du adopterer et barn, betyder det, at du tager det til dig som dit eget. Der skelnes mellem national og international adoption. Her beskriver vi national adoption, hvor et barn fra Danmark har brug for en ny familie. Rent juridisk skifter adoptivbarnet familie. Når du – eller I – adopterer, har barnet ikke længere juridisk tilknytning til de biologiske forældre. Du er nu forælder til barnet.

De seneste år er antallet af danske børn til adoption steget. I 2022 blev 29 børn født i Danmark bortadopteret til adoptivforældre i Danmark og 55 ansøgere stod på venteliste.

Hvordan bliver du adoptivforælder?

For at blive godkendt til at adoptere skal du gennem et undersøgelses- og godkendelsesforløb og gennemføre et forberedende kursus. Forløbet er opdelt i fire adskilte faser og tager typisk et års tid. Godkendes du til adoption skal du/I deltage i obligatorisk rådgivning om den første tid med dit barn.

Du skal selv betale for helbredsattester og for det forberedende kursus, der skal bruges i forbindelse med godkendelsesforløbet. I 2023 koster et kursus 2.500 kr. pr. person. Barnet vil ofte være anbragt i en plejefamilie, inden barnet kommer hjem til jer. Kommunen lægger en plan for, hvordan du og barnet skal lære hinanden at kende på en god måde. Planen handler blandt andet om, hvor lang tid de forventer, der skal gå fra du og barnet møder hinanden for første gang, til I kan tage hjem sammen. Her tager kommunen udgangspunkt i barnets behov og tilknytning til plejeforældrene. Normalt sker overdragelsen af barnet indenfor 14 dage.

Du kan ansøge om at blive godkendt her

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Hvad er hjerteforældre?

Her kan du på under et minut høre, hvad det vil sige at være hjerteforælder.