Håndbog om tilskudsregler

På de følgende sider finder du de generelle regler for ansøgningspuljer og direkte tilskud på social- og ældreområdet.

Håndbogen beskriver de krav og betingelser, der følger med et tilskud på social- og ældreområdet fra Social- og Boligstyrelsen, herunder regler vedrørende projektændringer, projektøkonomi og aflæggelse af regnskab. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk for tilskudsmodtagere.

Håndbogen redegør for de væsentligste generelle regler om tilskudsadministration og de forhold, man skal være opmærksom på som modtager af et tilskud på social- og ældreområdet. Siden er bygget op som et opslagsværk, hvor hvert afsnit kan læses for sig.

Håndbogens målgruppe er tilskudsmodtagere af ansøgningspuljemidler og direkte tilskud på social- og ældreområdet, herunder projektansvarlige, økonomiansvarlige i projektet samt revisorer.

Bogen dækker ikke EU-midler fra FEAD, driftstilskud eller ansøgningspuljerne ULFRI og ULHAN til hhv. landsdækkende frivillige sociale organisationer, handicaporganisationer og –foreninger.

Hvilke regler gælder?

Efter en introduktion til området beskrives de regler, der gælder, når der sker i ændringer i et projekt, der er modtaget tilskud til. Videre redegøres for den gode forvaltningspraksis vedrørende projektøkonomi, herunder hjælp til udregning af lønomkostninger, bogføringsprincipper samt udbetaling af tilskuddet.

Til slut beskrives kravene til afrapportering og regnskabsaflæggelse, herunder krav til projektregnskabet, hvornår man skal have fat i en ekstern revisor, og hvordan man håndterer indkøbt materiel i slutningen af et projekt.

Hjælp til tilskudsregler

Håndbogen er tænkt som en hjælp til at konkretisere de betingelser og regler for tilskuddet, som fremgår af enten bekendtgørelsen til en ansøgningspulje eller tilskudsbetingelser for direkte tilskud.

Tilskudsbrev, bekendtgørelse og tilskudsbetingelser vil altid indeholde alle de gældende krav, herunder også eventuelle særskilte krav til det enkelte tilskud, som ikke er omtalt i håndbogen. Bogen kan derfor ikke stå alene, men kan ses som et redskab, der kan hjælpe tilskudsmodtagere til at orientere sig i de forskellige dokumenter og krav.

Kontakt

Tilskudsadministration