Projektperiode og tilskuddets anvendelse

Her finder du yderligere information om, hvad en projektperiode er og hvad tilskuddet må anvendes til.

Projektperiode

Projektperioden er den periode, inden for hvilken projektet skal gennemføres. Start- og slutdatoen fremgår af tilskudsbrevet. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøger har afholdt eller påtaget sig, før der blev ydet tilskud, hvis udgifterne er åbenbart knyttet til projektet.

Hvis projektet ikke er sat i gang senest seks måneder efter, at tilskudsperioden er begyndt, kan Social- og Boligstyrelsen beslutte at lade tilskuddet bortfalde.

Tilskuddets anvendelse

Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, må kun anvendes til de af Social- og Boligstyrelsen godkendte aktiviteter. Aktiviteterne skal fremgå af den godkendte projektbeskrivelse i ansøgningen samt det godkendte projektbudget.

Er der behov for at ændre projektet eller budgettet, skal der løbende indsendes anmodninger om godkendelse af ændringer i projektet samt budgettet. Eventuelle ændringer skal ligge inden for bekendtgørelsens og vejledningens rammer.

Se i øvrigt dette afsnit om projektændringer.

Kontakt

Tilskudsadministration