Overførsel af uforbrugte midler

Overførsel af et budgetteret beløb for en eller flere budgetposter mellem projektårene anses også som en projektændring, og er grundlæggende underlagt de samme krav som beskrevet i afsnittet om projektændringer.

Skriftlig begrundet anmodning

Hvis der i et projektår er uforbrugte midler, kan tilskudsmodtager anmode om at overføre disse midler til efterfølgende projektår. For budgetændringer over 10 pct. eller over 100.000 kr., skal tilskudsmodtager forud for budgetændringen indhente en godkendelse fra Social- og Boligstyrelsen på baggrund af en skriftlig begrundet anmodning. Skabelon til anmodningen findes nedenfor. Vær opmærksom på, at der sammen med anmodningen skal indsendes et revideret budget.

Anmodning om overførsel af uforbrugte midler skal være indsendt til og godkendt af Social- og Boligstyrelsen, inden regnskabet for året, hvor der er uforbrugte midler, kan godkendes. Derfor anbefaler vi, at der indsendes en anmodning i slutningen af et projektår, når man er klar over beløbet for de uforbrugte midler. Alternativt kan anmodningen om overførsel af uforbrugte midler indsendes sammen med regnskabet.

Blanket til anmodning om overførsel af midler

Kontakt

Tilskudsadministration