Generelle informationer

På denne side kan du finde generelle informationer, som kan være relevante, både hvis du planlægger at ansøge om tilskud fra en ansøgningspulje, allerede har en tilskudssag eller har en driftstilskudssag.

Hvis du planlægger at ansøge 

Social- og Boligstyrelsen benytter sig af en webbaseret tilskudsportal, hvor ansøgere bedes oprette deres ansøgning. Vi bestræber os på at lave materiale, som er forståeligt og anvendeligt for ansøgere. Ansøgere med funktionsnedsættelse kan, i god tid, rette henvendelse til puljeadministrationen for at modtage vejledning til ansøgningsprocessen.

Hvis der opleves tekniske udfordringer i forbindelse med ansøgning til en pulje, kan ansøgere rette henvendelse via mail eller i telefonvagten mellem kl. 10-13 i hverdagene. Ansøgere gøres opmærksom på at kontakte Tilskudsadministrationen i god tid før ansøgningsfristen, da det giver flere muligheder for vejledning og fejlsøgning. 

Hvis du er i gang med et projekt

Har du endnu ikke modtaget udbetaling for dit tilskud, så kan det skyldes, at der mangler at blive indsendt en tilkendegivelse for tilskud. Ansøgere med en portalsag skal acceptere tilskuddet på deres sag, mens ansøgere, der ikke er tilkoblet tilskudsportalen, skal indsende tilkendegivelsesblanket via mail. Du kan finde mere information om dette i menuen til venstre.

Hvis du oplever et behov for at foretage væsentlige ændringer i dit projekt, så skal der indsendes og behandles en projektændringsanmodning hos Tilskudsadministrationen. Du kan med fordel orientere dig på puljens side, hvor puljens bekendtgørelse og vejledning kan findes. I forbindelse med projektændringer skal der anvendes skabeloner, som kan findes på puljens side.

Hvis der opstår et behov for ændringer af stamoplysninger, såsom CVR nr., adresse eller navneændring, henvises tilskudsmodtagere til at indsende en ændringsblanket, hvor de angiver hvilke oplysninger, der ønskes ændres.

Hvis du er tæt på projektets afslutning

Ved projektafslutning kan der være spørgsmål til regnskabsaflæggelse og den faglige afrapportering. På puljens hjemmeside kan du finde oplysninger om regler for regnskabsaflæggelse. Regnskaber skal indsendes via tilskudsportalen eller sikker mail. Se boks i højre side.

Hvis du har et uforbrugt beløb ved projektets afslutning, skal det betales tilbage til Tilskudsadministration. Det gælder også, når du har fået besked om tilbagebetaling af tilskudsmidler. Du kan finde mere information i menuen til venstre på siden.

Kontakt

Tilskudsadministration