Databeskyttelse (GDPR)

Hvordan skal du, som tilskudsmodtager forholde dig til GDPR?

Som tilskudsmodtager er du selvstændigt dataansvarlig. Det betyder, at du som tilskudsmodtager bl.a. skal sætte dig ind i de databeskyttelsesretlige regler og dokumentere, hvilke personoplysninger du behandler. Det er fx borgeroplysninger, navn, adresse og mailadresse.

Der henvises til Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Du kan læse om regler for persondata i foreninger på:

Kontakt

Tilskudsadministration