Faglig afrapportering

Herunder kan du som tilskudsmodtager læse lidt om faglig afrapportering på et tilskud.

Ud over en redegørelse for de faktisk gennemførte aktiviteter, skal der redegøres for eventuelle afvigelser i forhold til det godkendte forløb.

Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tilskud kan udelukkende anvendes til aktiviteter for personer, som har lovligt ophold i Danmark. Det er tilskudsmodtagers ansvar at sikre, at dette overholdes.

Såfremt der stilles krav om faglig afrapportering for tilskuddet fremgår dette af tilskudsbrevet. Tilskudsmodtager skal for projektet enten indsende en projekterklæring eller en statusrapport, som beskriver projektets aktiviteter.

Tilskudsmodtager skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen i henhold til de projektperioder og frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.

Kontakt

Tilskudsadministration