Høringer

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer udmeldes via bekendtgørelser. Forud for hver ansøgningspulje sendes et bekendtgørelsesudkast i høring via Høringsportalen. Læs om, hvordan processen omkring høringerne foregår.

Inden en ansøgningspulje udmeldes, har bekendtgørelsen for ansøgningspuljen været i høring på Høringsportalen. En høring betyder, at alle interesserede kan give kommentarer til udkastet. 

Formålet med bekendtgørelser

Formålet med at udmelde ansøgningspuljer via bekendtgørelser er bl.a. at sikre, at retsgrundlaget for de enkelte ansøgningspuljer er klart og dermed styrke potentielle ansøgere og tilskudsmodtageres retssikkerhed.

De enkelte bekendtgørelser udarbejdes på baggrund af finansloven og den politisk indgåede aftale.

Som ansøger kan man læse om krav til ansøgningen, betingelser for anvendelse af tilskuddet, regnskab mv. i bekendtgørelsen for en ansøgningspulje.

Der udarbejdes også en vejledning til hver bekendtgørelse, som guider ansøgere i forbindelse med ansøgningen. Vejledningen er primært en hjælp til selve ansøgningsprocessen og en uddybning af baggrunden og de kriterier, der er relevante for ansøgningsprocessen. Bekendtgørelsen opstiller derimod alle de krav, der er til hele ansøgningsprocessen samt tilskudsfasen og afslutningen af projektet.

Begge dokumenter er derfor vigtige for at forstå hvilke krav, der stilles til dig som ansøger.

Tilskud før bekendtgørelser blev indført

Overgangen til bekendtgørelser ændrer ikke i betingelserne for tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud, inden bekendtgørelser blev indført. 

De betingelser og regler, som gjaldt på tilskudsbrevets tidspunkt, er fortsat gældende for det enkelte tilskud.

Puljer som udmeldes uden høring

Hvis en ansøgningspulje allerede har haft en bekendtgørelse i høring tidligere, og der ikke er ændringer til bekendtgørelsen, når ansøgningspuljen skal udmeldes igen, kan en bekendtgørelse genbruges.

Det betyder, at ansøgningspuljen udmeldes på baggrund af en eksisterende bekendtgørelse, og der vil derfor ikke være nogen høringsproces. Du vil derfor opleve, at nogle puljer udmeldes uden, at der er en høringsperiode.

Kontakt

Tilskudsadministration

Udmelding

Det tidspunkt, hvor ansøgningspuljen åbner for ansøgninger

Udmøntning

Det tidspunkt, hvor ansøgerne får svar, og der gives tilskud